Provozní řád

PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD

!!! KAŽDÝ Z ÚČASTNÍKŮ JEDNÁ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!
tank je určen k přepravě a řízení pouze jedné osoby starší 10 let a odpovídá za ně jejich odpovědný zástupce
je určen výhradně pro jízdu na vyznačené dráze nebo území tankodromu které je vyznačeno provozovatelem
po celou dobu jízdy je řidič tanku připoután bezpečnostními pasy a má na hlavě helmu
před jízdou je řidič seznámen obsluhou s ovládáním a řízením tanku
v případě řízení tanku dítětem je s obsluhou seznámen(a) i zákonný(á) zástupce a dává tím svolení k jízdě, bude-li dítě chtít ukončit jízdu ještě před koncem zaplaceného času přivolá obsluhu a vyčká jejího příchodu v kabině tanku a až poté může v doprovodu obsluhy opustit dráhu, jinak jedná na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za vzniklé škody na zdraví ani na věcech movitých a oděvu
po skončení jízdy dítě opouští tank za pomoci obsluhy
motor nastartuje obsluha a dává pokyn k jízdě
po dobu jízdy řidič řídí tank po vyznačené dráze,nevystupuje na dráhu ani zbytečně nezastavuje
pokud vyjede řidič tanku mimo vyznačenou dráhu bude mu jízda přerušena a zastaven motor dálkovým ovladačem motoru
po dobu jízdy vstupuje do dráhy pouze obsluha
kdokoliv jiný vstupuje do dráhy na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za způsobené škody na zdraví a věcech movitých včetně oděvu
pokud se rozhodne řidič ukončit jízdu ještě před koncem zaplaceného času, musí neprodleně uvědomit obsluhu a vyčká na místě jejího příchodu, jinak vstupuje na dráhu na vlastní nebezpečí a musí dbát zvýšené opatrnosti
tato jízda se nedoporučuje osobám s kardiostimulátorem, nemocí srdce, těhotným ženám a osobám s klaustrofóbií a nebo osobám kterým by se mohl zdravotní stav jízdou zhoršit
každý s účastníků dbá na vlastní bezpečí a svým chováním neohrožuje ostatní účastníky, diváky atd.
provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poškození oděvu nebo jejich částí během jízdy v tanku, diváků a ostatních přítomných
všichni účastníci dbají pokynů obsluhy pro zabezpečení bezpečného provozu
pořadí jízd určuje obsluha která je stále přítomná a nápomocná účastníkům
provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmy fyzického nebo psychického zdraví všech účastníků, diváků a ostatních přihlížejících které byli způsobeny nedodržením bezpečnostních a provozních pravidel

JE ZAKÁZÁNO

vstupovat s jídlem, nápoji, cigaretou, žvýkačkou atd.
vstupovat s dioptrickými a slunečními brýlemi
vstupovat osobám pod vlivem alkoholu,drog a jiných omamných látek
používat tank pro jízdu na pozemní komunikaci

ZAKÁZÁNO PŘI JÍZDĚ

telefonovat nebo pořizovat jiné video záznamy
narážet do překážek a jiných vozidel
nechat odstavený tank bez dozoru v kopci
pohybovat pákami cukavě a rychle vpřed a vzad (škodí hydraulickým motorům)
ohrozit jízdou ostatní účastníky a diváky

POJĎ NA MINITANK

Restaurace a ubytování

Stylově zařízený interiér restaurace U Mlejna s dominantou mlýnského kola, nabízí útulné prostředí s kapacitou 50 míst uvnitř + 90 míst na venkovní zahrádce. 

Penzion U Mlejna včetně restaurace se nachází v klidné části města Hradec Králové - Malšovice v přírodním parku Orlice.

© 2023 MotoTank s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram